newshead

KUNSTVEILING KUNSTATION UDEN.

Op donderdag 29 december om 20.00 uur houdt het Kunstation Uden een kunstveiling. Meer dan 130 kavels zullen worden geveild. Veilingmeester is Jan van As, muziek en kunstliefhebber en bekend van Sky Line Radio. De veiling staat onder toezicht van notaris Vinks uit Uden.

De kunstwerken die zijn ingebracht zijn te zien op onze website www.kunstationuden.nl en de kijkdagen bij het Kunstation zijn op 23, 24, 26, 27 en 28 december van 13.00 tot 17.00 uur.

Vanaf 19.00 uur worden de biedkaarten uitgegeven, zodat er om 20.00 uur direct begonnen kan worden. Kom dus op tijd. Kunstation Uden, Prior van Milstraat 114, Uden.

Kunstation Uden is een stichting dat o.a. ten doel heeft, aandacht voor de beeldende kunst in het algemeen onder de aandacht te brengen. Dat doen we door exposities te houden van hedendaagse kunst en een galerie te runnen waar beeldende kunstenaars hun werken in consignatie brengen.

Om dit te kunnen blijven realiseren hebben wij financiële middelen nodig. Hiervoor organiseren wij deze kunstveiling. Het Kunstation Uden ontvangt geen overheidssubsidie en kent geen winstbejag.

Meer informatie over Kunstation Uden kunt u vinden op onze website www.kunstationuden.nl

veiling01
veiling02
Zie onze leveringsvoorwaarden op de website onder item kunstveiling 2016.
veiling04
veiling03
Wilt U de nieuwsbrief ontvangen per mail. Stuur dan een mail naar met vermelding van uw naam en emailadres.