PRIVACYVERKLARING

Galerie Kunstation Uden, gevestigd aan Prior van Milstraat 14, 5402 GH  Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kunstationuden.nl

Prior van Milstraat 14

5402 GH  Uden

06-12 88 46 12

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Galerie Kunstation Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een mailingslijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in invul lijsten (bij de ingang Galerie) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Galerie Kunstation Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

– Het versturen van onze nieuwsbrief met behulp van Mailchimp.

– Galerie Kunstation Uden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galerie Kunstation Uden bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Kunstation Uden gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Galerie Kunstation Uden zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galerie Kunstation Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een:

- verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of

-verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Galerie Kunstation Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie Kunstation Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Galerie Kunstation Uden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DSC 3696B

 • Hanny Verbrugge
 • Laatste bezoek
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 80 cm.
 •  
 • € 1250
 • Bestelnummer L1
 •  

DSC 2535

 • Theo Kuijpers
 •  
 • Gemengde techniek
 • 121 x 92 cm.
 •  
 • € 900
 • Bestelnummer 002
 •  

DSC 2536

 • Gerard Princée
 •  
 • Gouache op papier
 • 105 x 109 cm.
 •  
 • € 800
 • Bestelnummer 003
 •  

DSC 3129B

 • Adri van Daal
 • Geen titel
 •  
 • Foto Art
 • 50 x 50 cm.
 •  
 • € 150
 • Bestelnummer N2
 •  

DSC 3697B

 • Fried Waterschoot
 • Jan
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 87 x 67 cm.
 •  
 • € 1250
 • Bestelnummer 529
 •  

DSC 2542

 • Wilbert Dirkx
 • De Rots
 •  
 • Acryl
 • 103 x 73 cm.
 •  
 • € 400
 • Bestelnummer 006
 •  

DSC 3131B

 • Hanny Verbrugge
 • Rijksmuseum
 •  
 • Acryl op doek
 • 40 x 30 cm.
 •  
 • € 250
 • Bestelnummer L1
 •  

DSC 2634B

 • Peter Muijlwijk
 •  
 • Ingelijst
 • Collage
 • 84 x 98 cm
 •  
 • € 1275
 • Bestelnummer 238
 •  

DSC 3698B

 • Fried Waterschoot
 • La gare
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 180 x 120 cm.
 •  
 • € 3500
 • Bestelnummer 528
 •  

DSC 2546

 • Jaik
 • Bridge
 •  
 • Acryl en gemengde techniek
 • 83 x 62 cm.
 •  
 • € 300
 • Bestelnummer 010
 •  

DSC 2547

 • Ton Fleskens
 •  
 • Gemengde techniek
 • 110 x 110 cm.
 •  
 • € 650
 • Bestelnummer 011
 •  

DSC 2618B

 • Guido Reijerman
 • Gekruisigde Boom
 •  
 • Olieverf op doek
 • 140x180 cm
 •  
 • € 1700
 • Bestelnummer 2100
 •  

DSC 2626B

 • Guido Reijerman
 • Stapeling van Tijd
 •  
 • Olieverf op doek
 • 90x90 cm
 •  
 • € 1100
 • Bestelnummer 2102
 •  

DSC 3699B

 • Yvonne Reuyl
 • De maan gaat onder als de zon
 •  
 • Olieverf op doek
 • 125 x 105 cm
 •  
 • € 360
 • Bestelnummer 873

DSC 2553

 • Jos Rooyackers
 •  
 • Gemengde Techniek /Olieverf op doek
 • 110 x 150 cm
 •  
 • € 875
 • Bestelnummer 15
 •  

DSC 2554

 • Jos Rooyackers
 •  
 • Gemengde Techniek /Olieverf op doek
 • 110 x 150 cm
 •  
 • € 875
 • Bestelnummer 14
 •  

DSC 2632B

 • Anton Heijboer
 •  
 • Ingelijst
 • Gouache op Zaans karton
 • 62 x 72 cm
 •  
 • € 575
 • Bestelnummer 35
 •  

DSC 2633B

 • Joke Konijn
 •  
 • Ingelijst
 • Aquarel
 • 80 x 100 cm
 •  
 • € 950
 • Bestelnummer 240
 •  

DSC 2635B

 • Bram van Velden
 •  
 • Ingelijst
 • Steendruk
 • 72 x 89cm
 •  
 • € 1250
 • Bestelnummer 239
 •  

DSC 3701B

 • Ton Janssen
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 100 cm
 •  
 • € 585
 • Bestelnummer U1
 •  

DSC 3702B

 • Fried Waterschoot
 • Jazz
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 70 x 90 cm
 •  
 • € 1500
 • Bestelnummer 525
 •  

DSC 2644B

 • Piet Jetten
 •  
 • Ingelijst
 • Olieverf op doek
 • 100 x 125 cm
 •  
 • € 600
 • Bestelnummer 830
 •  

DSC 3577B

 • Hans Landzaat
 • Achterwaarts Reizen
 •  
 • Olieverf op doek
 • 30 x 10 cm
 •  
 • € 200
 • Bestelnummer 829

DSC 3137B

 • Eric Dijkstra
 • Stel
 •  
 • Phonografie op aluminium
 • 90 x 90 cm
 •  
 • € 750
 • Bestelnummer 2206
 •  

DSC 2648B

 • Hans van den Krommenacker
 • Klimmen naar geel
 •  
 • Ingelijst
 • Olieverf op linnen
 • 82 x 93 cm
 •  
 • € 1500
 • Bestelnummer 241
 •  

DSC 3138B

 • Eric Dijkstra
 • Perron
 •  
 • Phonografie op aluminium
 • 60 x 60 cm
 •  
 • € 500
 • Bestelnummer 2204
 •  

DSC 2650B

 • Wil van de Laan
 • Jazz Muzikanten
 •  
 • Ingelijst
 • Gouache op papier
 • 87 x 67 cm
 •  
 • € 300
 • Bestelnummer 841
 •  

DSC 2651B

 • Saad Ali
 •  
 • Ingelijst
 • Zeefdruk
 • 40 x 48 cm
 •  
 • € 195
 • Bestelnummer 17
 •  

DSC 3704B

 • Fried Waterschoot
 • Maxima
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 125 x 75 cm.
 •  
 • € 1900
 • Bestelnummer 527
 •  

DSC 3148B

 • Nissan Engel
 • Voix Enchanteresse
 •  
 • Gemengde technieken
 • 130x104 cm
 • Ingelijst
 •  
 • € 480
 • Bestelnummer 849

DSC 2840B

 • Alphons Arts
 • 4 Duoman
 •  
 • Ingelijst
 • Acryl op doek
 • 100 x 140 cm
 •  
 • € 850
 • Bestelnummer B3

verbruggenklein

 • Hanny Verbrugge
 • Armoede
 •  
 • Acryl op doek
 • 80 x 100 cm
 •  
 • € 450
 • Bestelnummer L3

DSC 3142B

 • Hanny Verbrugge
 • Picnic
 •  
 • Acryl op doek
 • 140 x 100 cm.
 •  
 • € 500
 • Bestelnummer L4

DSC 3146B

 • Eric Dijkstra
 • Kitsch
 •  
 • Phonografie op aluminium
 • 80 x 80 cm
 •  
 • € 600
 • Bestelnummer 2205
 •  

DSC 3165B

 • Herman Brood
 • Testpiloot
 •  
 • Zeefdruk
 • 60x70 cm
 • ingelijst
 •  
 • € 275
 • Bestelnummer 1602
 •  

DSC 3166B

 • Fabian
 • Kook van Jou
 •  
 • Gemengde techniek op canvas
 • 60x80 cm
 •  
 • € 170
 • Bestelnummer 1601
 •  

DSC 3167B

 • Death NYC
 • Queen Dog
 •  
 • Zeefdruk
 • 60x50 cm
 •  
 • € 245
 • Bestelnummer 1603
 •  

DSC 3168B

 • Ben Vollenberg
 •  
 • Diverse Glas sculpturen
 •  
 • Bestelnummer
 •  

DSC 3705B

 • Co van Roosmalen
 • Toscane landscape
 •  
 • Acryl op doek
 • 150 x 50 cm
 •  
 • € 1350
 • Bestelnummer 379
 •  

DSC 3706B

 • Co van Roosmalen
 • Twilight city
 •  
 • Acryl op doek
 • 80 x 100 cm
 •  
 • € 1350
 • Bestelnummer 378
 •  

DSC 3707B

 • Co van Roosmalen
 • Angled city
 •  
 • Acryl op doek
 • 50 x 50 cm
 •  
 • € 850
 • Bestelnummer 375
 •