Algemene Voorwaarden Kunstveiling December 2016

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kunstveiling die op 29 december 2016 in Uden wordt gehouden. Kunstgoederen die ter veiling kunnen worden aangeboden zijn: schilderijen, objecten en foto’s.
 2. De organisatie van de veiling behoudt zich het recht voor de goederen te toetsen op geschiktheid voor de verkoop. De kunstenaars vermeld op ‘artprice’ en op ‘rkdl’ zijn in elk geval toegestaan. Ook regionale en plaatselijke kunst wordt ter beoordeling van de kunstcommissie toegelaten.
 3. Bij de inbreng van de kunst wordt in overleg de te hanteren vraagprijs vastgesteld. Inbreng kan ook geschieden ‘om niet’.
  Tot het moment van de verkoop en toewijzing door de veilingmeester zijn de goederen voor rekening en risico van de inbrenger, zonder enige aansprakelijkheid van de organisatie.
 4. De ingebrachte goederen worden bij opbod verkocht. De veilingmeester noemt de vraagprijs waarna er kan worden geboden door de biedkaart in de lucht te houden. Onder toeziend oog van de notaris wordt de laatste bieder koper.
 5. De veilingkosten voor de inbrenger bedragen als kostenvergoeding een bedrag van E 10,- per kavel. Als de inbrenger meer dan 5 kavels inbrengt is de kostenvergoeding maximaal E 50,-.  Dit bedrag is direct verschuldigd bij inbreng. Als het ingebrachte object wordt verkocht betaalt de inbrenger daarnaast een commissie van 10% met een minimum van E 10,-.
  Na afloop van de veiling ontvangt de inbrenger een overzicht van de opbrengst van de verkochte kavel, de daarop verschuldigde commissie en het hem toekomende bedrag. De betaling van dat bedrag zal binnen 14 dagen plaatsvinden op het door de inbrenger opgegeven bankrekeningnummer.
  Deze regeling over kosten en commissie geldt niet bij inbreng ‘om niet’ , in welk geval de gehele opbrengst aan het goede doel ten goede komt.
 6. Over de koopprijs is de koper een opgeld aan de organisatie verschuldigd van 20% over de laatprijs. De koper dient het gekochte direct na de veiling te betalen en mee te nemen.
  Betaling geschiedt in contanten of middels PIN betaling.
 7. Direct na de toewijzing door de veilingmeester zijn de goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten. Koper dient zich te vergewissen omtrent de aard en toestand van het te verkopen goed. De organisatie aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Evenmin aanvaardt de organisatie verantwoordelijkheid voor het in gebreke blijven van de koper.
 8. De veiling geschiedt ten overstaan van notaris Mr. L.M. Vinks, notaris bij Schepers en van Nunen Netwerk Notarissen te Uden.
 9. Uiterlijk een week voor de veiling zullen alle te veilen goederen op deze website vermeld staan.