PRIVACYVERKLARING

Galerie Kunstation Uden, gevestigd aan Prior van Milstraat 14, 5402 GH  Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kunstationuden.nl

Prior van Milstraat 14

5402 GH  Uden

06-12 88 46 12

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Galerie Kunstation Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een mailingslijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in invul lijsten (bij de ingang Galerie) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Galerie Kunstation Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

– Het versturen van onze nieuwsbrief met behulp van Mailchimp.

– Galerie Kunstation Uden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galerie Kunstation Uden bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Kunstation Uden gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Galerie Kunstation Uden zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galerie Kunstation Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een:

- verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of

-verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Galerie Kunstation Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie Kunstation Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Galerie Kunstation Uden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DSC 3116B

 • Jos Rooyackers
 • Zonder titel
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 109 x 148 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 121
 •  

DSC 3117B

 • Onbekend
 • Standaard met vogels
 •  
 • Verf op metaal
 • 177 hoog
 •  
 • Kavelnummer 122
 •  

verkocht

DSC 3118B

 • Anton Heijboer
 • Zonder titel
 •  
 • Gouache op Zaans karton
 • 90 x 80 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 123
 •  

DSC 3119B

 • Nelly van Lieshout
 • Tunnel Illusie
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 124
 •  

DSC 3120B

 • Nelly van Lieshout
 • Zonder titel
 •  
 • Gemengde techniek
 • 100 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 125
 •  

DSC 3121B

 • Nissim Men
 • Uden
 •  
 • Giclee
 • 150 x 70 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 126
 •  

DSC 2842tmb

 • Eric Dijkstra
 • Frivool
 •  
 • Phonografie op geborsteld aluminium
 • 80 x 80 cm
 •  
 • Kavelnummer 127

DSC 3125B

 • Peter Klashorst
 • Dame
 •  
 • Gemengde techniek
 • 56 x 56 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 128

verkocht

DSC 3126B

 • Seiko Kawachi
 • Zonder titel
 •  
 • Houtsnede druk (Japans)
 • 78 x 108 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 129

DSC 3127B

 • Seiko Kawachi
 • Zonder titel
 •  
 • Houtsnede druk (Japans)
 • 108 x 78 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 130

DSC 3124B

 • Ton Fleskens
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 50 x 50 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 131

DSC 3122B

 • Henk van Vessem
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 85 x 106 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 132

DSC 3123B

 • Jan Radersma
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 62 x 83 cm
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 133

DSC 3051B

 • T. Kat
 • Stadsgezicht
 •  
 • Olieverf op doek
 • 70 x 80 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 134
 •  

verkocht

dumas

 • Marlene Dumas
 • Pier Paolo Pasolini
 •  
 • Litho
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 135