PRIVACYVERKLARING

Galerie Kunstation Uden, gevestigd aan Prior van Milstraat 14, 5402 GH  Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kunstationuden.nl

Prior van Milstraat 14

5402 GH  Uden

06-12 88 46 12

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Galerie Kunstation Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een mailingslijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in invul lijsten (bij de ingang Galerie) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Galerie Kunstation Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

– Het versturen van onze nieuwsbrief met behulp van Mailchimp.

– Galerie Kunstation Uden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galerie Kunstation Uden bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Kunstation Uden gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Galerie Kunstation Uden zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galerie Kunstation Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een:

- verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of

-verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Galerie Kunstation Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie Kunstation Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Galerie Kunstation Uden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DSC 3076B

 • Marjan Nachtegaal
 • Lichaamswerk
 •  
 • Gemengde techniek
 • 50 x 50 cm.
 •  
 • Kavelnummer 081
 •  

DSC 3077B

 • Jos van Doorn
 • Wandel op rozenstok
 •  
 • Brons
 • 90 hoog
 •  
 • Kavelnummer 082
 •  

DSC 3029B

 • Nissan Engel
 • Fantasia 2
 •  
 • Ets
 • 90 x 49,5 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 083
 •  

verkocht

DSC 3095B

 • Hans van de Krommenacker
 • Landschap
 •  
 • Gouache
 • 90 x 76 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 084
 •  

verkocht

DSC 3046B

 • Matisse
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 46 x 56 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 085
 •  

verkocht

DSC 3081B

 • Riny van Boxtel
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op papier
 • 63 x 84 cm.
 •  
 • Kavelnummer 086
 •  

DSC 3082B

 • Jos van Doorn
 • IJsvogel op hanepoot
 •  
 • Brons
 • 11 x 24 cm.
 •  
 • Kavelnummer 087
 •  

DSC 3035B

 • Diny Timmers
 • Vogel
 •  
 • Keramiek
 • 30 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 088
 •  

DSC 3059B

 • Gerry de Klein
 • Witte papaver
 •  
 • Olie op linnen
 • 70 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 089
 •  

DSC 3085B

 • Ari Verhoeven
 • Farao
 •  
 • Metaal
 • 27 x 27 x 13 cm.
 •  
 • Kavelnummer 090
 •  

DSC 3086B

 • Jos van Doorn
 • IJsvogel op rozenstok
 •  
 • Brons
 • 51 x 13 cm.
 •  
 • Kavelnummer 091
 •  

DSC 3087B

 • Jikke v.d. Waal
 •  
 • Keramiek
 • 30 hoog
 •  
 • Kavelnummer 092
 •  

DSC 3088B

 • Mariet van Hövel tot Westerflier
 • Natuurbehoud
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 39 x 34 cm.
 •  
 • Kavelnummer 093
 •  

DSC 3089B

 • Mariet van Hövel tot Westerflier
 • Compositie met esdoornbladeren
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 39 x 34 cm.
 •  
 • Kavelnummer 094
 •  

DSC 3090B

 • Hanny Verbrugge
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 67 x 87 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 095
 •  

DSC 3023B

 • Eric Dijkstra
 • Avond
 •  
 • Fonografie op geborsteld aluminium
 • 90 x 90 cm.
 •  
 • Kavelnummer 096
 •  

verkocht

DSC 3092B

 • Watkins
 • Landschap
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 63 x 75 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 097
 •  

verkocht

DSC 3093B

 • Karin Dortmans
 • Meisje met paraplu
 •  
 • Olieverf op doek
 • 90 x 110 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 098
 •  

verkocht

DSC 3094B

 • Geert de Bruijn
 • Bolduque
 •  
 • Gemengde techniek
 • 100 x 70 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 099
 •  

DSC 3079B

 • Jos van Doorn
 • Kwast op rozenstruik
 •  
 • Brons
 • 126 hoog
 •  
 • Kavelnummer 100
 •  

DSC 3096B

 • Hans van de Krommenacker
 • Zonder titel
 •  
 • Gouache
 • 87 x 73 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 101
 •  

DSC 3097B

 • Hanny Verbrugge
 • Huilend meisje
 •  
 • Acryl op karton
 • 78 x 86 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 102
 •  

DSC 3098B

 • Jos van Doorn
 • Zwanepoten op sokkel
 •  
 • Brons
 •  
 • Kavelnummer 103
 •  

DSC 3099B

 • Sylvia Dekker
 • No Me Toques
 •  
 • Acryl op linnen
 • 150 x 170 cm.
 •  
 • Kavelnummer 104
 •  

DSC 3100B

 • Corneille
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 64 x 76 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 105
 •  

DSC 3101B

 • Eric Toebosch
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 88 x 77 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 106
 •  

DSC 3102B

 • Wallace Ting
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 79 x 46 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 107
 •  

DSC 3103B

 • A. v.d. Zanden
 • Landschap
 •  
 • Aquarel
 • 51 x 61 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 108
 •  

verkocht

DSC 3104B

 • Constant
 • Zonder titel
 •  
 • Ets
 • 38 x 42 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 109
 •  

DSC 3105B

 • Corneille
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 69 x 84 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 110
 •  

DSC 3106B

 • Hans van de Krommenacker
 • Klimmen naar geel
 •  
 • Olieverf op doek
 • 82 x 93 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 111
 •  

DSC 3107B

 • Peter Muijlwijk
 • Zonder Titel
 •  
 • Collage
 • 82 x 98 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 112
 •  

DSC 3108B

 • Joke Konijn
 • Zonder Titel
 •  
 • Gouache
 • 80 x 101 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 113
 •  

DSC 3109B

 • Bram van Velden
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 71 x 90 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 114
 •  

DSC 3110B

 • Pieter Alewijns
 • Vogel
 •  
 • Ingekleurde ets
 • 52 x 44 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 115
 •  

verkocht

DSC 3111B

 • Jan Montijn
 • Zonder titel
 •  
 • Ets
 • 78 x 70 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 116
 •  

DSC 3112B

 • Sierhuis
 • Zonder titel
 •  
 • Ets, oplage 25/30
 • 75 x 98 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 117
 •  

verkocht

DSC 3113B

 • A. v.d. Zanden
 • Jonge uilen
 •  
 • Aquarel
 • 51 x 40 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 118
 •  

verkocht

DSC 3114B

 • Saaf Ali
 • Zonder titel
 •  
 • Zeefdruk
 • 40 x 48 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 119
 •  

verkocht

DSC 3115B

 • Jos Rooyackers
 • Zonder titel
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 109 x 148 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 120
 •