PRIVACYVERKLARING

Galerie Kunstation Uden, gevestigd aan Prior van Milstraat 14, 5402 GH  Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kunstationuden.nl

Prior van Milstraat 14

5402 GH  Uden

06-12 88 46 12

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Galerie Kunstation Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een mailingslijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in invul lijsten (bij de ingang Galerie) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Galerie Kunstation Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

– Het versturen van onze nieuwsbrief met behulp van Mailchimp.

– Galerie Kunstation Uden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galerie Kunstation Uden bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Kunstation Uden gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Galerie Kunstation Uden zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galerie Kunstation Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een:

- verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of

-verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Galerie Kunstation Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie Kunstation Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Galerie Kunstation Uden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DSC 3078B

 • Jos van Doorn
 • Hyacint op sokkel
 •  
 • Brons
 • 10 x 30 cm
 •  
 • Kavelnummer 041
 •  

DSC 3030B

 • Astrid Engels
 • Zonder titel
 •  
 • Litho 1/96
 • 70 x 84 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 042
 •  

DSC 3031B

 • Kees van Bohemen
 • Simsom
 •  
 • Grafiek
 • 71 x 93 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 043
 •  

verkocht

DSC 3032B

 • Don Clarke
 • Gesluierde vrouw
 •  
 • Grafiek 34/150
 • 76 x 92,5 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 044
 •  

verkocht

DSC 3027B

 • Richard Smeets
 • Roos
 •  
 • Gouache
 • 75 x 85 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 045
 •  

DSC 3034B

 • Hannes D’Haesse
 • Love bird yellow
 •  
 • Kunsthars
 • 15 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 046
 •  

DSC 3083B

 • Jos van Doorn
 • Tortelduif, muurobject
 •  
 • Brons
 • 9 x 30 cm.
 •  
 • Kavelnummer 047
 •  

DSC 3036B

 • Diny Timmers
 • Uil
 •  
 • Keramiek
 • 50 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 048
 •  

verkocht

DSC 3037B

 • Diny Timmers
 • Vrouw
 •  
 • Keramiek
 • 40 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 049
 •  

DSC 3070B

 • Eric Swart
 • Theater Carré
 •  
 • Computerkunst
 • 100 x 80 cm.
 •  
 • Kavelnummer 050
 •  

051 30394x

 • Onbekend
 • 4 jaargetijden, serie
 •  
 • Olieverf op doek
 • 29 x 35 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 051
 •  

DSC 3043B

 • C. vd Heuvel
 • Stilleven
 •  
 • Olieverf op karton
 • 65 x 75 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 052
 •  

DSC 3044B

 • Flor Cramer
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 60 x 80 cm.
 •  
 • Kavelnummer 053
 •  

verkocht

DSC 3045B

 • Flor Cramer
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 60 x 80 cm.
 •  
 • Kavelnummer 054
 •  

verkocht

DSC 3080B

 • Jos van Doorn
 • IJsvogel op sokkel
 •  
 • Brons
 • 110 hoog
 •  
 • Kavelnummer 055
 •  

DSC 3047B

 • Matisse
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 46 x 56 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 056
 •  

verkocht

055 30483x

 • Kees van Dongen
 • Zonder titel
 •  
 • Houtgravures
 • 29 x 23 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 057
 •  

058 30522x

 • Kees van Dongen
 • Zonder titel
 •  
 • Houtgravures
 • 26 x 35 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 058
 •  

DSC 3054B

 • Miro
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 38 x 48 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 059
 •  

verkocht

DSC 3055B

 • Karin Snijders
 • Zonder titel
 •  
 • Tinnerdruk en Acryl
 • 30 x 30 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 060
 •  

DSC 3056B

 • Otto Cramer
 • Stilleven
 •  
 • Gemengde techniek
 • 54 x 44 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 061
 •  

DSC 3057B

 • Pieter Warffenius
 • Zonder titel
 •  
 • Gouache
 • 62 x 82 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 062
 •  

verkocht

DSC 3058B

 • Nelly v.d. Zanden
 • Stad
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 063
 •  

DSC 3084B

 • Jos van Doorn
 • IJsvogel op rozenstok, muurobject
 •  
 • Brons
 • 86 x 11 cm.
 •  
 • Kavelnummer 064
 •  

DSC 3060B

 • Gerry de Klein
 • Slaapmutsje
 •  
 • Olie op linnen
 • 80 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 065
 •  

DSC 3061B

 • Jeanette Poels
 • Zonder titel
 •  
 • Axryl op papier
 • 91 x 71 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 066
 •  

DSC 3062B

 • Onbekend
 • Stilleven
 •  
 • Olieverf op doek
 • 98 x 98 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 067
 •  

DSC 3063B

 • Richard Smeets
 • Rozen
 •  
 • Gouache
 • 105 x 135 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 068
 •  

DSC 3064B

 • Gerry Somers
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 80 x 120 cm.
 •  
 • Kavelnummer 069
 •  

DSC 3065B

 • Gerry Somers
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 120 x 60 cm.
 •  
 • Kavelnummer 070
 •  

DSC 3066B

 • Gerry Somers
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 80 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 071
 •  

DSC 3067B

 • Eric Swart
 • US Capitol, Washington
 •  
 • Computerkunst
 • 120 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 072
 •  

DSC 3068B

 • Eric Swart
 • Barcelona
 •  
 • Computerkunst
 • 70 x 120 cm.
 •  
 • Kavelnummer 073
 •  

DSC 3069B

 • Eric Swart
 • Toren van Pisa
 •  
 • Computerkunst
 • 70 x 120 cm.
 •  
 • Kavelnummer 074
 •  

DSC 3038B

 • Diny Timmers
 • Vogels
 •  
 • Keramiek
 • 40 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 075
 •  

DSC 3071B

 • Eric Swart
 • Taj Mahal
 •  
 • Computerkunst
 • 120 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 076
 •  

verkocht

DSC 3072B

 • Margriet Tissen
 • Meditatie
 •  
 • Ets, droge naald
 • 58 x 49 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 077
 •  

verkocht

DSC 3073B

 • Carolijn Smit
 • Rat
 •  
 • Zeefdruk
 • 43 x 53 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 078
 •  

verkocht

DSC 3074B

 • Leny Beijers
 • Fluitekruid
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 079
 •  

DSC 3075B

 • Ted Nap
 • Phoenix
 •  
 • Acryl op doek
 • 115 x 95 cm.
 •  
 • Kavelnummer 080
 •