PRIVACYVERKLARING

Galerie Kunstation Uden, gevestigd aan Prior van Milstraat 14, 5402 GH  Uden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kunstationuden.nl

Prior van Milstraat 14

5402 GH  Uden

06-12 88 46 12

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Galerie Kunstation Uden verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door het invullen van een mailingslijst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld in invul lijsten (bij de ingang Galerie) en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Galerie Kunstation Uden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opmaken van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.

– Het versturen van onze nieuwsbrief met behulp van Mailchimp.

– Galerie Kunstation Uden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Galerie Kunstation Uden bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Galerie Kunstation Uden gebruikt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen en verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Galerie Kunstation Uden zal je gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Galerie Kunstation Uden en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een:

- verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens

of

-verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 
sturen naar
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Galerie Kunstation Uden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Galerie Kunstation Uden neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Galerie Kunstation Uden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

DSC 3004B

 • Guido Reijerman
 • Kijken naar het landschap
 •  
 • Pigment en binder
 • 70 x 50 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 001
 •  

verkocht

DSC 2990B

 • Eugène Brands
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 47 x 55 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 002
 •  

verkocht

DSC 2999B

 • Martien Mertens
 • Gemberpot, vergiet met druiven en wijnfles
 •  
 • Olieverf op doek
 • 60 x 50 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 003
 •  

DSC 2992B

 • Albert Rene Janssen
 • Zonder titel
 •  
 • Acryl op doek
 • 150 x 40,5 cm.
 •  
 • Kavelnummer 004
 •  

DSC 2993B

 • Lucebert
 • Lof van de Vetzucht
 •  
 • Ets
 • 51 x 65 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 005
 •  

DSC 2994B

 • A. Corsel
 • Silent Blue
 •  
 • Zeefdruk
 • 80 x 97 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 006
 •  

DSC 2995B

 • Nissan Engel
 • Souvenir D'enfants
 •  
 • Mix media
 • 106 x 87 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 007
 •  

DSC 2996B

 • Fred Sieger
 • Zonder titel
 •  
 • Olieverf op doek
 • 104 x 94 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 008
 •  

DSC 2997B

 • A. Corsel
 • Silent Green
 •  
 • Zeefdruk
 • 80 x 97 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 009
 •  

DSC 2998B

 • Gerard Pinceé
 • Vier figuren
 •  
 • Gouache
 • 93 x 68 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 010
 •  

DSC 2991B

 • Eugène Brands
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 47 x 55 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 011
 •  

verkocht

DSC 3000B

 • Klaas Gubbels
 • Ardeche
 •  
 • Zeefdruk
 • 86 x 71 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 012
 •  

DSC 3015B

 • Marc Vosch
 • Markt
 •  
 • Zeefdruk
 • 97 x 77 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 013
 •  

verkocht

DSC 3002B

 • Martien Mertens
 • Schaal met appels op handdoek
 •  
 • Olieverf op doek
 • 40 x 30 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 014
 •  

DSC 3003B

 • Guido Reijerman
 • Negen Landschappen
 •  
 • Mix media
 • 65 x 50 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 015
 •  

DSC 2989B

 • Emilio Kruithof
 • Act of Decadence
 •  
 • Zeefdruk 107/150
 • 108 x 150 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 016
 •  

verkocht

DSC 3005B

 • Elsbeth Roest
 • Z.T. 4
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 017
 •  

DSC 3018B

 • Adri van Daal
 • Naakte Onwaarheden
 •  
 • Fotografie digitaal
 • 50 x 50 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 018
 •  

verkocht

DSC 3007B

 • Kees van Bohemen
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 59 x 77 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 019
 •  

DSC 3008B

 • Coen Blankwaard
 • Evita (serie van 3 portretten)
 •  
 • Zeefdruk
 • 40 x 40 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 020
 •  

verkocht

DSC 3009B

 • Lucebert
 • Figuur
 •  
 • Litho
 • 86 x 72 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 021
 •  

DSC 3010B

 • Jan Bastiaans
 • Abstract Landschap
 •  
 • Mix media
 • 50 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 022
 •  

DSC 3011B

 • Jan Bastiaans
 • Abstract Landschap
 •  
 • Mix media
 • 70 x 100 cm.
 •  
 • Kavelnummer 023
 •  

DSC 3012B

 • Coen Blankwaard
 • Evita (serie van 3 portretten)
 •  
 • Zeefdruk
 • 40 x 40 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 024
 •  

DSC 3013B

 • Jaques Duchet
 • Zonder titel
 •  
 • Litho
 • 118 x 88 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 025
 •  

DSC 3014B

 • Nisssan Engel
 • Voix Enchanteresse
 •  
 • Gemengde techniek op doek
 • 130 x 104 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 026
 •  

DSC 3001B

 • Martien Mertens
 • Wijnfles, boeken en schaaltje
 •  
 • Olieverf op doek
 • 40 x 30 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 027
 •  

DSC 3016B

 • Marc Vosch
 • Markt
 •  
 • Zeefdruk
 • 97 x 77 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 028
 •  

verkocht

DSC 3017B

 • Adri van Daal
 • Naakte Onwaarheden
 •  
 • Fotografie digitaal
 • 50 x 50 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 029
 •  

verkocht

DSC 3006B

 • Elsbeth Roest
 • Blues
 •  
 • Acryl op doek
 • 100 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 030
 •  

DSC 3019B

 • Liesbeth Rahder
 • The Key To
 •  
 • Olieverf op linnen
 • 120 x 120 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 031
 •  

DSC 3020B

 • Eric Dijkstra
 • Stel
 •  
 • phonografie op geborsteld aluminium
 • 90 x 90 cm.
 •  
 • Kavelnummer 032
 •  

verkocht

DSC 3021B

 • Hans landzaat
 • De weg langs de denkende rots naar de brug
 •  
 • Acryl op doek
 • 85 x 100 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 033
 •  

DSC 3022B

 • Eric Dijkstra
 • Berlin walk
 •  
 • Fonografie op plexiglas
 • 70 x 40 cm.
 •  
 • Kavelnummer 034
 •  

verkocht

DSC 3091B

 • Hanny Verbrugge
 • Udens Markt
 •  
 • Acryl op doek
 • 90 x 70 cm.
 •  
 • Kavelnummer 035
 •  

verkocht

DSC 3024B

 • Eric Dijkstra
 • Rode Mantel
 •  
 • Fonografie op geborsteld aluminium
 • 85 x 85 cm.
 •  
 • Kavelnummer 036
 •  

verkocht

DSC 3025B

 • Lucie Dijkstra
 • Storm op het Duin
 •  
 • Acryl op doek
 • 120 x 80 cm.
 •  
 • Kavelnummer 037
 •  

DSC 3026B

 • Edda Bähre
 • Stilleven
 •  
 • Olieverf op doek
 • 66 x 76 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 038
 •  

DSC 3033B

 • Hannes D’Haesse
 • Love bird blue
 •  
 • Kunsthars
 • 15 cm. hoog
 •  
 • Kavelnummer 039
 •  

DSC 3028B

 • Astrid Engels
 • Paard
 •  
 • Litho 4/100
 • 72 x 86 cm.
 • Ingelijst
 •  
 • Kavelnummer 040
 •